Pre firemných zákazníkov

Firemní zákazníci môžu získať viacero výhod šitých priamo na mieru. Okrem cenových zvýhodnení na vozidlá alebo služby a poradenstvo v oblasti vozidlového parku ponúka Fiat napríklad zvýhodnené podmienky financovania.

Program výhod

Medzi základné výhody poskytované firemným zákazníkom patria okrem iného:

  • Cenové zvýhodnenie pri nákupe nového vozidla
  • Cenové zvýhodnenie servisných služieb
  • Individuálna ponuka financovania vozidiel a servisných služieb
  • Odvoz a spätný dovoz servisovaných vozidiel
  • Individuálna kalkulácia prevádzkových nákladov po celú dobu prevádzky
  • Poradenstvo v oblasti vozového parku
  • Rámcová zmluva zaisťujúca zvýhodnené podmienky v celej sieti autorizovaných predajcov

Cieľom nášho programu individuálnej starostlivosti je poskytnúť zákazníkom maximálnu úžitkovú hodnotu!

Konkrétna forma a rozsah poskytnutej starostlivosti a výhod závisí na kategórii zákazníka, rozsahu spolupráce a na individuálnom posúdení.
Sme pripravení vypracovať ponuku konkrétne prípad od prípadu.