Bezobhliadkový servis

 

  • jediný BEZOBHLIADKOVÝ SERVIS poisťovne ALLiANZ v okrese Rimavská Sobota
  • likvidácia poistných udalostí a finančné vyrovnanie s vašou poisťovňou
  • zmluvný servis pre všetky poisťovne